14 daagse vipassana retraite - inzichtsmeditatie (2024)

14 daagse Vipassana

Deze 14 daagse Vipassana meditatie retraite wordt begeleid door Ank Schravendeel, Ria Kea en Kathleen Janssens. Ank, Ria en Kathleen maken onderdeel uit van het vipassana– retraite begeleiderscollectief: www.vipassana.nu

Mediteren op het ritme van het leven

De kern van vipassana meditatie is opmerkzaam zijn. Iedere ervaring kun je gebruiken om te herkennen en toe te laten. Dat brengt in contact met de eigen ritmiek van een ervaring, van opkomen, aanwezig zijn en weer wegvallen, de cadans van openen en sluiten. De structuur van de retraite: na het zitten komt het lopen, na het lopen komt het zitten – biedt de kans om te vereenvoudigen, te kalmeren en op te helderen. Alles verandert steeds, in een eigen tempo.

Tijdens deze 14 daagse Vipassana meditatie retraite beoefenen we afwisselend loop- en zitmeditatie en na de maaltijden kortere periodes van informele meditatie. Er worden begeleide loop- en zitmeditatie aangeboden, uitwisselingsgesprekken, individueel of in kleine groepjes. Er is dagelijks een Dhamma lezing en metta meditatie.

Programma

We beginnen de retraite maandag 22 juli om 16.00 uur, je bent welkom vanaf 13.00 uur. We sluiten af op zondag 4 augustus na de lunch om 14.00 uur. We vragen de deelnemers om de hele veertien dagen aanwezig te zijn en het dagprogramma te volgen zoals aangeboden. In overleg zijn uitzonderingen mogelijk. Het programma begint `s morgens om 6.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Voor wie

De retraite is geschikt voor mediterenden die zich zelf ruimte en tijd gunnen om het meditatieproces te laten ontvouwen. We gaan er van uit dat deelnemers bekend zijn met de vipassana meditatiemethode, zit- en loopmeditatie. De retraite is ook geschikt voor mensen die in opleiding zijn voor mindfulness-trainer. Deze retraite kan meetellen voor certificering.

Verblijf

De Maanhoeve is een retraitecentrum waar een kleine woongemeenschap de gasten met aandacht verzorgt. Een prachtige stiltetuin, de energie van vele retraites komt ons tegemoet. We slapen in een één- , twee- of vier- persoonskamer, er is tevens mogelijkheid om te kamperen. Er worden vegetarische maaltijden geserveerd. We kunnen rekening houden met dieetwensen op doktersadvies. Er zijn meditatiekussens, stoelen, dekentjes aanwezig, maar je kunt ook je eigen spullen meenemen. Als je liever een bankje gebruikt neem je die zelf mee, en ook je omslagdoek en warme sokken en paraplu.

Kosten, deelname en aanmelden

Voor deze 14-daagse Vipassana meditatie retraite betaal je de verblijfskosten voor je verblijf op de Maanhoeve. De begeleiding vindt plaats op basis van dana*. Voor meer informatie over de kosten en aanmelden klik je op “Meer informatie en aanmelden“, elders op deze pagina. Er zijn geen speciale annuleringsmogelijkheden voor het geval je corona/ covid hebt. Daarom raden we je aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Begeleiders:

14 daagse vipassana retraite - inzichtsmeditatie (1)Ank Schravendeel

Ank Schravendeel (1963) beoefent Vipassana meditatie sinds 1988. Ank leerde vipassana van Johan Tinge, de Thaise meditatieleraar Mettavihari en Frits Koster. Vanaf 2004 verdiepte ze zich in metta meditatie bij Visu Teoh en Christina Feldman. Sinds 2010 zijn Patricia en Charles Genoud haar leraren, die Vipassana en metta meditatie combineren. Ank begeleidt retraites sinds 2007, ze liep daarvoor stage bij Frits Koster. Ze geeft regelmatig retraites samen met andere leraren.

14 daagse vipassana retraite - inzichtsmeditatie (2)Ria Kea

Beoefent vipassana meditatie sinds 1998 bij oosterse en westerse leraren oa Frits Koster en Jotika Hermsen. Vanaf 2008 volgde zij 6-8 weken retraites bij Joseph Goldstein, Carol Wilson, Sally en Guy Armstrong, Sky Dawson. (IMS en Forest Refuge in Amerika). Sinds 2015 bij Patricia en Charles Genoud, die Vipassana en metta meditatie combineren. Zij begeleidt wekelijkse meditatie in Amsterdam (de Pijp) www.riakea.nl / www.amsterdaminzichtmeditatie.nl en begeleidt sinds 2012 retraites.

14 daagse vipassana retraite - inzichtsmeditatie (3)Kathleen Janssens

Katleen (1968) is psycholoog, werkt als coach rond teamwork en leiderschap en heeft een therapiepraktijk. Sinds 2007 geeft zij Mindfulness training (opleiding bij IAM, Itam) en verdiepte zich via Vipassana retraites (Frits Koster, Joost van den Heuvel Rijnders, Ank Schravendeel), metta meditatie retraites (Ank Schravendeel, Zuster Virañani), de Dhammaverdiepingscursus, Insight Dialogue retreat (Jill Sanders, Bart Melik) en Compassie training (Frits Koster, Erik van den Brink). Sinds een aantal jaren liep zij stage bij Frits Koster en Joost Van den Heuvel Rijnders.

*Dana

Zoals alle retraites van SIM wordt ook deze retraite begeleid op basis van dana. Vanaf de tijd van de Boeddha wordt meditatieonderricht gezien als een daad van vrijgevigheid. De begeleiders krijgen alleen hun reis en verblijfskosten vergoedt. Aan het einde van de retraite is er voor de deelnemers gelegenheid om vrijgevigheid te beoefenen aan de leraren.

« All Events

14 daagse vipassana retraite - inzichtsmeditatie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5638

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.