Bijzondere 7-daagse vipassana retraite met werkmeditaties (2024)

Thema: Zo binnen, zo buiten

In samenwerking met Stichting Inzichtmeditatie (SIM) organiseert de Maanhoeve deze zeer bijzondere 7-daagse vipassana retraite met elke dag zit- en loopmeditaties Het bijzondere hierbij zijn de actieve meditaties tijdens dagelijkse (tuin)werkmeditaties in de Stiltetuin. Dit sluit op een directe manier aan bij je normale dagelijkse leven. Daar vinden immers ook altijd activiteiten plaats. Alles is in stilte. Geschikt voor deelnemers die ervaring hebben met vipassana retraites.

Waarom tegen kostprijs? Misschien ken je het principe: geven en ontvangen is in wezen één. Wij leven dit graag in de praktijk en deze retraite is hiervan een voorbeeld. De overvloed die dit met zich meebrengt is prachtig en je kunt dit zelf ervaren. Geef jouw energie vorm tijdens werkmeditaties en ervaar hoe geven en ontvangen in wezen één zijn. Als je geeft wat je wilt ontvangen gaat het leven steeds meer stromen, ontstaat overvloed en krijgt geld weer de bijrol die het verdient.

Bijzondere 7-daagse vipassana retraite met werkmeditaties (1)

7-daagse vipassana met gecombineerd: zit- loop en tuin-werkmeditatie beoefeningen

Tijdens deze 7-daagse vipassana is de actieve werkmeditatie een belangrijk onderdeel van de beoefening. Het bestaat bijv. uit tuinwerk, klussen of maaltijden bereiden, aangepast aan jouw fysieke mogelijkheden. De beoefening van opmerkzaamheid passen we toe in wat je doet en hoe je met elkaar samenwerkt.

Vandaar het gekozen thema: Zo binnen, zo buiten. In contact met jezelf, in contact met je omgeving. In de ochtenden en middagen zijn er zit- en werkmeditaties. In de avond zijn er groepsuitwisseling-gesprekken, of een lezing en een meditatie.

Wanneer:Maandag 15 april tot en met zondag 21 april
Start: Aankomst maandag vanaf 11:00, start na de lunch
Afsluiting:Zondag om 14:00
All-in prijs: €300 euro (inclusief programma, begeleiding, eten en drinken en verblijf.
Meer informatie en aanmelden: https://www.simsara.nl/vipassanawerkmeditatie-retraite

Programma 7-daagse vipassana

De start van de retraite is op maandag 15 april, je kunt aankomen vanaf 11 uur, de retraite begint na de lunch. Het is ook mogelijk om een voorovernachting te nemen, vanaf zondag avond 14 april ben je welkom vanaf 19.30 uur. We sluiten af op zondag 21 april om 14 uur.
De rest van de dagen starten we de dag met yoga en zitmeditatie. In de ochtend en middag is er zitmeditatie en werkmeditatie. In de avond zijn er groeps-uitwisselingsgesprekken, of een lezing en meditatie in stilte. De eerste meditatie start om 6.30 en de laatste eindigt om 21.30 uur.

Voor wie?

Deze 7-daagse vipassana is geschikt voor mediterenden die hun meditatie beoefening willen verdiepen, juist in het doen van activiteiten met elkaar. De retraite is bedoeld voor mensen die eerder vipassana retraites hebben gedaan.

Door wie?

De werkmeditatie in de tuin wordt begeleid door Marcel en Jerien van de Maanhoeve. Het bereiden van de maaltijden wordt begeleidt door Katharina de Jong. De meditaties worden begeleid door Ria Kea en Ank Schravendeel.

Bijzondere 7-daagse vipassana retraite met werkmeditaties (2)Ank Schravendeel (1963) beoefent vipassana meditatie sinds 1988. Ank leerde vipassana van Johan Tinge, de Thaise meditatieleraar Mettavihari en Frits Koster. Vanaf 2004 verdiepte ze zich in metta meditatie bij Visu Teoh en Christina Feldman. Sinds 2010 zijn Patricia en Charles Genoud haar leraren, die Vipassana en metta meditatie combineren. Ank begeleidt retraites sinds 2007, ze geeft regelmatig retraites samen met andere leraren.

Bijzondere 7-daagse vipassana retraite met werkmeditaties (3)Ria Kea beoefent vipassana meditatie sinds 1998 bij oosterse en westerse leraren o.a. Frits Koster en Jotika Hermsen. Vanaf 2008 volgde zij 6-8 weken retraites bij Joseph Goldstein, Carol Wilson, Sally en Guy Armstrong. (IMS en Forest Refuge in Amerika). Sinds 2015 bij Patricia en Charles Genoud, die Vipassana en metta meditatie combineren. Zij geeft regelmatig retraites samen met andere leraren. Zij begeleidt wekelijkse vipassana meditatie in Amsterdam (de Pijp).

Marcel en Jerien – die sinds 2021 de hoeders van de Maanhoeve zijn – werken met vrijwilligers van over de hele wereld, die voor enkele dagen tot maanden komen helpen. Zij hebben veel ervaring in meditatief werken en samen werken. Ze begeleiden maandelijks een stilteretraite op de Maanhoeve en organiseren daarnaast diverse thema-retraites.

Katharina de Jong kookte ruim 5 jaar voor retraites in het Vipassana Centrum Groningen. Ze heeft veel ervaring in het koken voor retraite-groepen en met meditatief samenwerken.

Verblijf

We zijn te gast in de Maanhoeve. Daar is sinds 2008, dus al 15 jaar op een rij, de mogelijkheid om te mediteren. De energie van je voorgangers steunt ons en onze bijdrage steunt de opvolgers. Er is een prachtige stiltetuin, we eten zo mogelijk uit de moestuin. Er zijn 1 en 2 persoons kamers en kampeerplekken beschikbaar. Bij de start van de retraite wordt de kamer indeling bekend gemaakt.

Tijdens de retraite ben je in noodgevallen bereikbaar op nummer 06 52624506 (Ank). Twee weken voor aanvang van de retraite ontvang je een mail met nadere informatie. Als je praktische vragen hebt mail je met: nellekeheinkens@kpnmail.nl; als je vragen hebt over de inhoud van de retraite kun je mailen met: info@riakea.nl / 06 136 54 059

Kosten en aanmelding

Voor verblijf € 300,-
Lakens en handdoeken kun je huren voor €10 en €5 euro,- of zelf lakens en handdoeken meenemen.
Voor overnachting zondag avond 14 april (19.30 – 20.30 uur aankomen) en ontbijt 15 april kosten €15,-
Na aanmelding op de site van simsara.nlkun je de betaling in orde maken. Na betaling ben je verzekerd van een plek. De kamerverdeling vindt plaats bij aanvang van de retraite, geef aan als je zou willen kamperen of als er medische redenen zijn die het delen van een kamer niet mogelijk maken.

« All Events

Bijzondere 7-daagse vipassana retraite met werkmeditaties (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5636

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.