Vipassana Blog - Vipassana.nu (2024)

Wereldwijde verbinding – taal en hart

Een blog van Riët Aarsse Terwijl een aantal van mijn Vipassana.nu collega’s de 90e verjaardag van Dingeman Boot vierden, was ik ondergedompeld in een wereldwijde online Insight Dialogue weekend retraite.…

Dukkha … een kleine verkenning

Een blog van Chris Grijns Als we schrikken van de verkiezingsuitslag, ons machteloos voelen bij humanitaire nood, als we helemaal genoeg hebben van het dagelijks nieuws, of ons schuldig voelen…

Verbinden met onze kernwaarden

Een blog van Mirjam Schild en Frits Koster Vanaf 7 oktober heeft de wereld een enorme schok gehad met de geweldsuitbarsting in het Midden-Oosten, waarbij een pijnlijk oud probleem in…

Hoe jezelf te geven aan deze wereld

In het Vipassana Centrum in Groningen organiseren we activiteiten die ingaan op samenleven in deze overgangstijd. Meditatie geeft de mogelijkheid om bewust te zijn van wat er speelt in lichaam…

Op weg … het pad is de verlichting

Een blog van Mirjam Schild Een paar weekenden terug hadden we het voorrecht onze kleindochter van 1,5 jaar twee dagen om ons heen te hebben. We besloten na het avondeten…

Het leven op een hoog in de Pijp

Een blog van Ria Kea Ik woon in een oude stadswijk ”de Pijp” in Amsterdam op 1 hoog.Een huis met 4 verdiepingen en ik heb beneden-en bovenburen.Een huis gebouwd in…

De blaadjes laten makkelijk los … nu ik nog

Een blog van Mirjam Schild Net voordat ik naar Israël vlieg voor een bezoek aan mijn broer, loop ik nog even door ons stadspark om de herfst in me op…

Nieuwe wegen vinden

Een blog van Joost van den Heuvel-Rijnders Bij het verlaten van de supermarkt zie ik twee kinderen staan, een jongen en meisje. Jaartje of tien. Ze verkopen hun oude speelgoed,…

Driedaagse, vierdaagse, vijf- of nogmeerdaagse

Een blog van Riët Aarsse Met plezier kijk ik naar de beelden van de Vierdaagse die een driedaagse wandeltocht werd. De beelden brengen me terug naar mijn studententijd toen ik…

Blijfopdehoogtevanhetlaatstenieuws

Verbonden meditatieleraren
  • Ank Schravendeel
  • Bart van Melik
  • Chris Grijns
  • Dingeman Boot
  • Frits Koster
  • Joost van den Heuvel Rijnders
  • Marij Geurts
  • Mirjam Schild
  • Ria Kea
  • Riët Aarsse
Nieuwsbrief Artikelen

Wereldwijde verbinding – taal en hart

Een blog van Riët Aarsse Terwijl een aantal van mijn Vipassana.nu collega’s de 90e verjaardag van Dingeman Boot vierden, was ik ondergedompeld in een wereldwijde…

Lees verder

Dukkha … een kleine verkenning

Een blog van Chris Grijns Als we schrikken van de verkiezingsuitslag, ons machteloos voelen bij humanitaire nood, als we helemaal genoeg hebben van het dagelijks…

Lees verder

Verbinden met onze kernwaarden

Een blog van Mirjam Schild en Frits Koster Vanaf 7 oktober heeft de wereld een enorme schok gehad met de geweldsuitbarsting in het Midden-Oosten, waarbij…

Lees verder

Hoe jezelf te geven aan deze wereld

In het Vipassana Centrum in Groningen organiseren we activiteiten die ingaan op samenleven in deze overgangstijd. Meditatie geeft de mogelijkheid om bewust te zijn van…

Lees verder

Op weg … het pad is de verlichting

Een blog van Mirjam Schild Een paar weekenden terug hadden we het voorrecht onze kleindochter van 1,5 jaar twee dagen om ons heen te hebben.…

Lees verder

Idolen, spirituele inspiratie en chanting

Een blog van Riët Aarsse Als twintiger was ik gegrepen door die diepe lach, haar intense aanwezigheid, rauwe stem en vrolijke energie op het podium.…

Lees verder

Het leven op een hoog in de Pijp

Een blog van Ria Kea Ik woon in een oude stadswijk ”de Pijp” in Amsterdam op 1 hoog.Een huis met 4 verdiepingen en ik heb…

Lees verder

De blaadjes laten makkelijk los … nu ik nog

Een blog van Mirjam Schild Net voordat ik naar Israël vlieg voor een bezoek aan mijn broer, loop ik nog even door ons stadspark om…

Lees verder

Nieuwe wegen vinden

Een blog van Joost van den Heuvel-Rijnders Bij het verlaten van de supermarkt zie ik twee kinderen staan, een jongen en meisje. Jaartje of tien.…

Lees verder

Driedaagse, vierdaagse, vijf- of nogmeerdaagse

Een blog van Riët Aarsse Met plezier kijk ik naar de beelden van de Vierdaagse die een driedaagse wandeltocht werd. De beelden brengen me terug…

Lees verder

Meer kijken of luisteren

Hieronder staan een aantal van onze mediabestanden in willekeurige volgorde.

Lezing Coronacrisis – Joost

Lezing Coronacrisis – Joost … Joost van den Heuvel Rijnders hield eind maart 2020…

Documentaire Boeddha’s in het Westen

Documentaire Boeddha’s in het Westen Documentaire De Boeddhistische Blik… Hoe evolueert het boeddhisme onder…

Interview met zuster Anopama – Ank

Interview met zuster Anopama – Ank uitwisseling-ank-ayya-anopama-29-03-2020.mp4… Interview door Ank Schravendeel met Ayya Anopama,…

Vertrouwd raken met de begerige geest

Vertrouwd raken met de begerige geest – Ria https://www.30now.nl/terugkijken/live-meditaties/33007/Er is toch iets wat er…

Podcast Insight Dialogue – Bart

https://www.tenpercent.com/podcast-episode/bart-van-melik-335Onlangs sprak Bart van Melik met Dan Harris over Insight Dialogue – een relationele…

Bekijk hier al onze video, audio of podast bestanden

Vipassana Blog - Vipassana.nu (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5634

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.